Catalogo - Cantata
Data: 1981-82
Título da obra: CANTIGAS DE MAR (cantata in modo antico)
Xénero: Cantata
Partes: I.- San Cremenço do mar
II.- No santo do mar
III.- Furnas da costeira
IV.- Bailada
V.- Vin chegar o navío
VI.- Nosa Señora de Barca
Formación: Coro mixto e orquestra
Desglose:
Duración: 23’
Letra: Xosé Filgueira Valverde
Observacións: