Catalogo - Cantata
Data: 1989
Título da obra: CANTATA DE MAIO (in modo antico)
Xénero: Cantata
Partes: I.- Chegada
II.- Entrou xa o maio
III.- Raíña de maio
IV.- Cantémo-lo maio
V.- Alomear o pan
VI.- Maio galán
VII.- Despedida
Formación: Coro mixto e orquestra
Desglose:
Duración: 29’
Letra: Xosé Filgueira Valverde
Observacións: