Catalogo - Cantata
Data: 2004
Título da obra: ANXOS DE COMPOSTELA (Cantata in modo antico. Versión 2004)
Xénero: Cantata
Partes: I.- ¡Mirarei anxos!
II.- Ai, anxos que vin ver
III.- ¡Amostrádeme a estrela!
IV.- ¡Bailade eternos!
Formación: Coro mixto, piano e orquestra de cámara
Desglose:
Duración: 20’
Letra: Xosé Filgueira Valverde
Observacións: Versión da orixinal homónima para coro mixto e orquestra de cámara (1989)