Catalogo - Cantata
Data: 1989
Título da obra: ANXOS DE COMPOSTELA (Cantata in modo antico)
Xénero: Cantata
Partes: I.- ¡Mirarei anxos!
II.- Ai, anxos que vin ver
III.- ¡Amostrádeme a estrela!
IV.- ¡Bailade eternos!
Formación: Coro mixto e orquestra de cámara
Desglose:
Duración: 20’
Letra: Xosé Filgueira Valverde
Observacións: Existe unha versión para coro, piano e orquestra de cámara (2004)