Catalog - Concerto
Date: 1997
Title: ACOLLIDA (in modo antico)
Genre: Concerto
Parts:  
Formation: Violín, cello e corda
Breakdown: solistas + 5.5.4.3.2.
Duration: 4’
Words:  
Comments: Forma parte da colección ’’Oito microconcertos (in modo antico)’’ para violín, cello e cordas (1997), integrada por ’’Ter amores’’, ’’Palabriñas’’, ’’Acollida’’, ’’Liorta’’, ’’Adeus’’, ’’Tentación’’, ’’Petición’’ e ’’Teimosía’’.