Catalog - Concerto
Date: 1981
Title NEMET (Concerto para violín e corda)
Genre: Concerto
Parts: I.- Allegretto
II.- Andante ma non troppo
III.- Allegro
Formation: Violín e corda
Breakdown: solista + 5.5.4.3.2.
Duration: 26’
Words:  
Comments: Existe unha revisión feita en 2003.