Catalog - Concerto
Date: 2004
Title: CONCERTO NO LAMEIRO (para frauta e orquestra)
Genre: Concerto
Parts: I.- Allegro rítmico
II.- Largo
III.- Allegro festivo
Formation: Frauta e orquestra
Breakdown:  
Duration: 26’
Words:  
Comments: Nova versión do ’’Concerto gulansés’’ (1978-79).