Catalog - Symphony
Date: 1972/2010
Title: Sinfonía nº 14 ’’GALICIA SOÑADA’’
Genre: Sinfonía
Parts: I.- Curruncho verde
II.- Alonxa, alonxa
III.- Un novo abrente
IV.- Cantemos xuntos
V.- Non máis laios
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 25’
Words:  
Comments: Forma parte da colección ’’O ESPELLO SINFONICO’’.
Adaptación da cantata ’’NOVA GALICIA’’ (1972)