Catalog - Symphony
Date: 1994/2010
Title: Sinfonía nº 13 ’’VISIÓNS DE ROSALÍA’’
Genre: Sinfonía
Parts: I.- Cantarte hei...
II.- O bico máis amoroso
III.- A velliña pedicheira
IV.- ¡Adiós! ¡Adiós!
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 32’
Words:  
Comments: Forma parte da colección ’’O ESPELLO SINFONICO’’.
Adaptación da ópera ’’CAMIÑOS DE ROSALÍA’’ (1994)