Catalog - Symphony
Date: 2001/2010
Title: Sinfonía nº 12 ’’O GUERREIRO DE SOUTOMAIOR’’
Genre: Sinfonía
Parts: I.- Pedro contra Castela
II.- Pedro e Teresa
III.- Pedro en Tenorio
IV.- O fantasma de Pedro
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 29’
Words:  
Comments: Forma parte da colección ’’O ESPELLO SINFONICO’’.
Adaptación da ópera ’’PEDRO MADRUGA. O NOSO REI’’ (2001)