Catalog - Symphony
Date: 1989/2010
Title: Sinfonía nº 10 ’’A HEROÍNA’’
Genre: Sinfonía
Parts: I.- Drake na Coruña
II.- Dor e carraxe
III.- Mitificación da heroína
IV.- Voto dos confrades
V.- Vitoria final
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 36’
Words:  
Comments: Forma parte da colección ’’O ESPELLO SINFONICO’’.
Adaptación da ópera ’’MARÍA PITA, LA FUERZA DE LA LIBERTAD’’ (1989)