Catalog - Symphony
Date: 1998/2009
Title: Sinfonía nº 9 ’’A VOZ DOS TEMPOS’’
Genre: Sinfonía
Parts: I.- No castelo
II.- A traizón
III.- Arrepentimento e dúbida
IV.- A Voz dos Tempos
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 33’
Words:  
Comments: Forma parte da colección ’’O ESPELLO SINFONICO’’.
Adaptación da ópera ’’FLORALBA’’ (1998)