Este aviso legal (en adiante denominado "Aviso Legal") regula o uso de servizos de Internet para a Fundación Rogelio Groba http://www.fundacionrgroba.com (en diante será referidas simplemente como FRG), creada en c/ Darío Bugallal, 3 - 36860-Ponteareas (Pontevedra)

Todos os produtos e servizos contidos neste sitio son ofrecidos pola FRG, de conformidade coa lexislación vixente en materia de servizos en liña. 

Lexislación
En xeral, as relacións entre FRG e os usuarios dos servizos electrónicos presentes na páxina web están suxeitos á lexislación española e competencia. 

Contido e utilización
O usuario é informado e acepta que o acceso a este sitio web non de calquera forma, o inicio dun relación con FRG. 
O dono do sitio web non se identifica coas opinións vertidas nel polos seus empregados. A Empresa resérvase o dereito de facer cambios sen previo aviso que considere axeitadas no seu sitio poden cambiar, eliminar ou engadir contidos e servizos prestados a través do mesmo xeito en que son presentados ou localizados nos seus servidores.

A propiedade intelectual
dereitos de propiedade intelectual para o contido das páxinas web, deseño gráfico e códigos son os FRG e, polo tanto, calquera reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade que poida afectar o contido das súas páxinas web ou mesmo citando a fonte, sen o consentimento por escrito da FRG. Todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera tipo na páxina web da Compañía son propiedade dos seus respectivos donos e están protexidos por lei. 

Ligazóns (links)
A presenza de enlaces (ligazóns) na páxina web do FRG é soamente con fins informativos e de forma algunha suxire, invitar ou recomenda-los.