Catalog - Piano music
Date: 2009
Title: ONCE BALADAS GALEGAS. Versións sinxelas para piano (colección)
Genre: Música para piano
Parts: I.- Os teus ollos (de Cstro Chané)
II.- Unha noite na eira do trigo (de X. Montes)
III.- Camiña don Sancho (Popular)
IV.- Lonxe da terriña (de X. Montes)
V.- Camiñando sen compaña (de R. Groba)
VI.- Negra sombra (de X. Montes)
VII.- Cantiga de andar camiño (de R. Groba)
VIII.- Lela (de Rosendo Mato)
IX.- Meus amores (de X. Baldomir)
X.- Eu de Marín ausenteime (Popular)
XI.- Un adeus a Mariquiña (de Castro Chané)
Formation: Piano
Breakdown:  
Duration: 28’
Words:  
Comments: (Adaptacións sinxelas de baladas tradicionais galegas de distintos autores, para piano).