Catalog - Piano music
Date: 1981-82
Title: TIPOLOXÍAS (Escola do piano galego)
Genre: Música para piano
Parts: I.- Libro primeiro
1.- Moneca de farrapos
2.- O andadeiro
3.- O furabolos
4.- O fausto
5.- O fungallón
6.- A xeitosiña
II.- Libro segundo
1.- A mañanciña
2.- O gaiteiro
3.- O crego serodio
4.- Danza de castañolas
5.- Danza de palitroques
6.- A teimosa
III.- Libro terceiro
1.- Limiar
2.- A linguareira
3.- O presunzoso
4.- A tenriña
5.- A dona chispante
6.- O gallofeiro
Formation: Piano
Breakdown:  
Duration:  
Words:  
Comments: Cada unha das pezas é autónoma e pode ser interpretada independentemente.