Catalog - Piano music
Date: 1987
Title: SETE XOGUETES (Ciclo para nenos)
Genre: Música para piano
Parts: Primeiro, lento
Segundo, andante
Terceiro, allegro
Cuarto, allegro
Quinto, allegro
Sexto, lento
Sétimo, prestissimo
Formation: Piano
Breakdown:  
Duration: 12’
Words:  
Comments: