Catalog - Piano music
Date: 2003
Title: DANZAS ANTIGAS
Genre: Música para piano
Parts: I.- Pavana-Gallarda (6’35’’)
II.- Courante (3’20’’)
III.- Pasapié (2’30’’)
IV.- Gavota (2’50’’)
V.- Alemanda (5’50’’)
VI.- Bourrée (3’30’’)
VII.- Minué (3’00’’)
VIII.- Rigodón (3’15’’)
IX.- Zarabanda (6’30)
X.- Giga (4’45’’)
XI.- Chacona/Pasacalle (4’00’’)
Formation: Piano
Breakdown:  
Duration: 45’05’’ (colección completa)
Words:  
Comments: Cada unha das partes pode ser interpretada por separado. Existe unha versión para orquestra de cámara (2003).