Catalog - Chamber music
Date: 1988-89
Title: ÁRTABROS (Ciclo etnográfico)
Genre: Música de cámara
Parts: I.- Foliada
II.- Cantiga
III.- Muiñeira
IV.- Alalá
V.- Pandeirada
Formation: Violín, cello e piano
Breakdown:  
Duration: 8’40’’
Words:  
Comments: Intégrase na colección “Galicia anterga”, que inclúe “Britones”, “Cilenos”, “Brigantinos”, “Nemetanos”, “Presamarcos”, “Supertamericos”, “Ártabros” e “Nerios”. Toda a colección é versión da orixinal e homónima para soprano ou tenor e piano (1987).