Catalog - Chamber music
Date: 1978
Title: CRUÑESAS (Díptico)
Genre: Música de cámara
Parts: I.- Danza antigua
II.- Muiñeira
Formation: Violín e piano
Breakdown: Violín e piano
Duration: 13’30’’
Words:  
Comments: Versión do orixinal homónimo para orquestra sinfónica (1973). Tamén hai unha transcripción para banda en formación sinfónica (1975)