Catalog - Suite
Date: 1992
Title: VIGO. Suite sinfónica sobre aires gallegos (de R. Soutullo).
Genre: Suite
Parts: I.- Andante-allegro-andante
II.- Lento moderato
III.- Allegro-muiñeira
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 24’
Words:  
Comments: Revisión e orquestración do orixinal homónimo de Reveriano Soutullo a partir dunha versión para banda.