Catalog - Band music
Date: 2004
Title: GROVIOS
Genre: Música para banda
Parts: I.- No arrolo
II.- Na esmorgada
III.- Na soidade
IV.- No andar
V.- No namoro
VI.- Na danza
VII.- Na pandeirada
Formation: Banda (en formación sinfónica)
Breakdown:  
Duration: 26’
Words:  
Comments: Existe unha versión para orquestra de cámara (2004).