Catalog - Band music
Date: 2004
Title: INTRES LALINENSES (Ciclo étnico-galaico)
Genre: Música para banda
Parts: I.- Pórtico
II.- Ao xeito de foliada
III.- Cantiga
IV.- Ao xeito de muiñeira
Formation: Banda
Breakdown:  
Duration: 19’
Words:  
Comments: Nova versión do orixinal homónimo de 1993. Tamén hai unha versión para orquestra sinfónica (1996)