Catalog - Band music
Date: 1993
Title: INTRES LALINENSES (Ciclo étnico-galaico)
Genre: Música para banda
Parts: I.- Pórtico
II.- Ao xeito de foliada
III.- Cantiga
IV.- Ao xeito de muiñeira
Formation: Banda
Breakdown:  
Duration: 19’
Words:  
Comments: Existe una versión para orquestra sinfónica (1996) e unha nova versión para banda (2004)