Catalog - Band music
Date: 1975
Title: CRUÑESAS (Díptico)
Genre: Música para banda
Parts: I.- Danza antigua
II.- Muiñeira
Formation: Banda (en formación sinfónica)
Breakdown:  
Duration: 13’30’’
Words:  
Comments: Transcripción do orixinal homónimo para orquestra sinfónica (1973). Tamén existe unha versión para violín e piano (1978)