Catalog - Band music
Date: 1998
Title: DANZAS GULANSESAS (suite étnica)
Genre: Música para banda
Parts: I.- Antífona
II.- Danza de arquiños
III.- Danza de castañolas
IV.- Danza de cintas
V.- Danza de palitroques
Formation: Banda
Breakdown:  
Duration: 18’
Words:  
Comments: Versión do orixinal homónimo para cordas (1996)