Catalog - Cantata
Date: 2007
Title: CANTATA DAS CANTIGAS
Genre: Cantata
Parts: I.- Pensa moito e fala pouco
II.- Rente do teu corazón
III.- O cura chamoume Rosa
IV.- Non busques moza na feira
V.- Fun que non fun ao muíño
VI.- Filla das herbas tristes
VII.- As fillas de Furabolos
VIII.- Coma se foran señoras
IX.- Deixade fungar ás vellas
X.- Arrú, meu meniño
XI.- Unha silla no inferno
XII.- Pensa moito e fala pouco
Formation: 3 solistas, coro mixto e orquestra
Breakdown:  
Duration: 40’
Words: Popular
Comments: