Catalog - Cantata
Date: 1997
Title: IN MEMORIAM MANUEL DE FALLA
Genre: Cantata
Parts: I.- Cantus primus: Mors
II.- Cantus secundus: Fertur infortunium
III.- Cantus tertius: Insepultus
Formation: 8 solistas e orquestra de cámara
Breakdown: 8 solistas (2 sopr., 2 mezz., 2 ten. e 2 bar.) e orquestra (3 perc., vibr., xil., timb., 2 pianos e corda: 2.2.2.2.0.)
Duration: 16’
Words: Rogelio Groba
Comments: