Catalog - Cantata
Date: 1992
Title: GRAN CANTATA XACOBEA
Genre: Cantata
Parts: I.- Entrada e ámbito da cidade xacobea
1.- Vinde a Compostela
2.- A luz de Compostela
3.- As pedras de Compostela
4.- O Corpo Santo
5.- As nove portas da cidade
6.- A Porta Santa
II.- Das voces que habitaron Compostela
7.- Eu, Calixto
8.- Eu, Guillerme de Xerusalem
9.- Eu, Diego de Compostela
10.- Nós, todos tres, si saberemos
11.- Dende lonxe veu o Corpo Santo
12.- E rexeitaron os seus nemigos
13.- A groria de Deus e a groria dos homes
14.- Vinde tódalas xentes
III.- Na beiramar recóllense os camiños
15.- O que di o “Libro”
16.- Tódalas terras, tódalas xentes
17.- As eternas rutas
18.- Na cruz Farrapeira
19.- Xubilar ascensión do fume
20.- Tránsito da groria
21.- Ledicia final en Compostela
Formation: Solistas, coro mixto e orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 97’40’’
Words: Alfredo Conde
Comments: