Catalog - Cantata
Date: 1981-82
Title: CANTIGAS DE MAR (cantata in modo antico)
Genre: Cantata
Parts: I.- San Cremenço do mar
II.- No santo do mar
III.- Furnas da costeira
IV.- Bailada
V.- Vin chegar o navío
VI.- Nosa Señora de Barca
Formation: Coro mixto e orquestra
Breakdown:  
Duration: 23’
Words: Xosé Filgueira Valverde
Comments: