Catalog - Cantata
Date: 1989
Title: CANTATA DE MAIO (in modo antico)
Genre: Cantata
Parts: I.- Chegada
II.- Entrou xa o maio
III.- Raíña de maio
IV.- Cantémo-lo maio
V.- Alomear o pan
VI.- Maio galán
VII.- Despedida
Formation: Coro mixto e orquestra
Breakdown:  
Duration: 29’
Words: Xosé Filgueira Valverde
Comments: