Catalog - Cantata
Date: 2004
Title: ANXOS DE COMPOSTELA (Cantata in modo antico. Versión 2004)
Genre: Cantata
Parts: I.- ¡Mirarei anxos!
II.- Ai, anxos que vin ver
III.- ¡Amostrádeme a estrela!
IV.- ¡Bailade eternos!
Formation: Coro mixto, piano e orquestra de cámara
Breakdown:  
Duration: 20’
Words: Xosé Filgueira Valverde
Comments: Versión da orixinal homónima para coro mixto e orquestra de cámara (1989)