Catalog - Symphonic
Date: 2006
Title: KALAIKIA CANTAREIRA (Ciclo sinfónico etnográfico)
Genre: Sinfónico
Parts: I.- Danza do adro
II.- Cantiga de amor
III.- Danza do muíño
IV.- Cantiga do solpor
V.- Danza ancestral
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 30’
Words:  
Comments: Forma parte da colección denominada xenericamente ’’Kalaikia’’ (para orquestra sinfónica, 2006) e integrada por oito ciclo sinfónicos etnográficos: ’’Kalaikia cantareira’’, ’’Kalaikia costumista’’, ’’Kalaikia feiticeira’’, ’’Kalaikia festeira’’, ’’Kalaikia lendaria’’, ’’Kalaikia mariñeira’’, ’’Kalaikia satírica’’, e ’’Kalaikia teimuda’’