Catalog - Symphonic
Date: 1996
Title: INTRES LALINENSES (Ciclo étnico-galaico)
Genre: Sinfónico
Parts: I.- Pórtico
II.- Ao xeito de foliada
III.- Cantiga
IV.- Ao xeito de muiñeira
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 19’
Words:  
Comments: Versión do orixinal homónimo para banda (1993). Existe outra nova versión para banda feita en 2004.