Catalog - Symphonic
Date: 1973
Title: CRUÑESAS (Díptico)
Genre: Sinfónico
Parts: I.- Danza antigua
II.- Muiñeira
Formation: Orquestra sinfónica
Breakdown:  
Duration: 13’30’’
Words:  
Comments: Existe unha transcripción para banda en formación sinfónica (1975) e unha versión para violín e piano (1978)